Ce este un ecou local?

Ecoul local este o caracteristică a modemului computerului și o opțiune terminal care permite unui modem să afișeze comenzi și date pe ecran în timp ce acesta este introdus în computer sau primit de modem.

Echo, termeni de modem